16

feb

Invigning av Linnea Rygaards konstvägg

16 februari
13.00–15.00
Östberga kulturhus Café

Välkommen till invigning av Linnea Rygaards
väggmålning på Östberga kulturhus

Gustav Johansson, ordförande för Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd och Stefan Hagdahl,
chef Stockholm konst, inviger konstverket. Konstnären Linnea Rygaard och konstprojektledaren
Frida Cornell deltar.

Östberga kulturhus har fått en ny konstnärlig gestaltning. Konstnären Linnea Rygaard har
skapat en väggmålning, där det abstrakta och figurativa ingår i ett komplext mönster.
Sedan 2018 har Östberga ett eget kulturhus i centrum. Huset rymmer bland annat fritidsgård,
bibliotek, café och öppna förskolan. Kulturhuset har blivit en viktig mötesplats för människor
i alla åldrar och med olika bakgrund.
På initiativ av kulturhusets personal och med Stockholm konst som uppdragsgivare har Linnea
Rygaard skapat en ny konstnärlig gestaltning inomhus. Idéerna till verket samlades under en
workshop med mellanstadiebarnen från fritidsgården i Östberga. Ungdomarna fick promenera
runt och reflektera över arkitektoniska objekt, former och färgskalor i närheten. Därefter skapade
de sina egna teckningar.
Linnea Rygaards verk täcker en hel vägg. Målningens motiv är förankrat i den lokala
arkitekturen, huskroppar, tak, fasader och trappgångar. Rygaard förvandlar dem till ett komplext
mönster. I hennes karaktäristiska bildspråk blandas den konkreta konstens precision med optiska
effekter som skapar dynamik. Konstnären har utgått från centralperspektiv och geometriska
konstruktioner, där illusionen är ett bärande system. Färgerna är välkomponerade och förstärker
känslan av rumsdjup.
Rygaard skapar gärna i stora format. Hennes fantasirika måleri påminner ofta, och även i detta
fall, om rebusar, pusselbitar eller labyrinter. I precisa former döljer sig abstrakta mönster och
hisnande perspektiv.
Linnea Rygaard, född 1990, är utbildad vid bl.a. Skowhegen School of Painting and Sculpture
i Maine, USA och vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon har haft uppmärksammande
separatutställningar på Cecilia Hillström Gallery, Konstakademien i Stockholm och Hilde Gallery
i Los Angeles. Rygaard är representerad på Uppsala konstmuseum och har tidigare skapat
konstnärliga gestaltningar på offentliga platser.