Historia

2015 startade ett arbete i Östberga som kom att kallas Samverkan Östberga, detta med anledning av den upplevda otryggheten och dåliga tilliten till kommunen. En dialog genomfördes med medborgarna i Östberga och ett antal förslag vaskades fram, ett av dessa var att skapa en mötesplats i form av ett allaktivitetshus. 

2015 brändes en förskola ned och under flera år brändes det regelbundet bilar, fritidsgården vandaliserades och det var allmän oro och otrygghet i området. Tilliten till Stockholms stad var mycket låg.  I medborgardialogen som genomfördes under 2016 togs ett antal förslag på åtgärder fram bl a ett allaktivitetshus. Bakgrunden till förslaget var att de boende kände stor otrygghet och de saknade en naturlig mötesplats där man kunde träffas och knyta kontakter samt även skapa aktiviteter tillsammans. En fortsatt dialog med de boende, föreningar, olika kommunala verksamheter och förvaltningar genomfördes för att skapa en gemensam mötesplats.  En enhällig nämnd i stadsdelen och i kulturnämnden tog beslut om att skapa ett allaktivitetshus – numera kallas det Östberga kulturhus.

1 september 2018

Hölls den formella invigningen av huset då förtroendevalda och beslutsfattare fanns på plats och lokalerna visades upp. Ännu var inte huset färdigt, möbler och vissa avgörande funktioner saknades och verksamheterna hade ännu inte installerat sig. Under de kommande två veckorna jobbades det hårt i alla led för att få huset klart för besökare. Alla längtade vi efter att äntligen få slå upp portarna. på riktigt.

16 september 2018

Var det så dags, kulturhusets och dörrar slogs upp för allmänheten. Invigningen bjöd på en hel del spännande överraskningar i form av uppträdanden av så väl lokala som professionella aktörer. Husets alla verksamheter fanns på plats och många av Östbergas föreningar visade upp sig och sin verksamhet. Det bjöds på mat och fika. Jenny Soep livetecknade, Rasmus Wurm fängslade publiken genom att både nå upp bibliotekets översta hyllor och genom sin trolleriföreställning, Drakar och dragqueens hade sagostund, med mera med mera.