Historia

År 2015 startade ett arbete i Östberga som kom att kallas Samverkan Östberga. Anledning var den upplevda otryggheten och dåliga tilliten till kommunen. Efter en medborgardialog kom ett förslag om att skapa ett allaktivitetshus som en mötesplats.

Bakgrunden till förslaget var att de boende saknade en naturlig mötesplats där man kunde träffas och knyta kontakter samt skapa aktiviteter tillsammans. En fortsatt dialog med de boende, föreningar och staden genomfördes för att skapa en gemensam mötesplats. En enhällig nämnd i stadsdelen och i kulturnämnden beslutade om att skapa ett allaktivitetshus – Östberga kulturhus.

1 september 2018

Den 1 september invigdes huset formellt. Förtroendevalda och beslutsfattare fanns på plats och lokalerna visades upp. Ännu var inte huset färdigt – möbler och vissa avgörande funktioner saknades och verksamheterna hade ännu inte installerat sig. Under de kommande två veckorna jobbades det hårt i alla led för att få huset klart för besökare. Alla längtade efter att äntligen få slå upp portarna.

16 september 2018

Den 16 september var det dags, kulturhusets dörrar öppnades upp för allmänheten. Invigningen bjöd på en hel del spännande överraskningar i form av uppträdanden av såväl lokala som professionella aktörer. Husets alla verksamheter fanns på plats och många av Östbergas föreningar visade sina verksamheter. Det bjöds på mat och fika.

Jenny Soep livetecknade invigningen och bilderna blev senare en film. Rasmus Wurm fängslade publiken genom att både nå upp till bibliotekets översta hyllor och med sin trolleriföreställning. På plats var även Bland Drakar och dragqueens som hade sagostund för barn.