Öppna förskolan

Öppna förskolan kommer ha verksamhet Parken Backen klockan 9.30-12.00 måndag till fredag tillsvidare. De hälsar att vi går tillsammans till Backen från kulturhuset klockan 9.30.

Just denna vecka har öppna förskolan öppet på onsdag 27/1 och fredag 29/1. På torsdagen har de APT.

En mötesplats för småbarnsfamiljer från hela världen

Öppna förskolan är en pedagogisk och social träffpunkt för föräldrar eller annan vuxen som är hemma med förskolebarn 0-6 år. Verksamheten är gratis och du kom­mer och går som du vill. Det finns ekologisk fika till själv­kostnadspris och möjlighet att värma mat.

På öppna förskolan kan du träffa andra vuxna, få råd och tips om föräldrarollen och ditt barn kan leka och lära. Öppna förskolan sprider även kännedom om och förmedlar kontakt med andra verksamheter i stadsdelen.

Här är vi många från hela världen som har trevligt tillsammans!

Kontakta oss

Telefon: 08-508 141 57
E-post: inez.stahlberg@stockholm.se
susanne.soderlund@stockholm.se

Extern länk till stadens öppna förskolor:
Hitta öppen förskola

Pausat tillfälligt:

Måndag, Onsdag: Babyöppet 0-8
Öppet 09.00-12.00

Tisdag, Torsdag, Fredag: 0-6 år
Öppet 09.00-12.00
Vi går ut 10.00-12.00

SFI -Svenska för invandrare tisdag och torsdag kl. 09.00-12.00

Begränsat antal inomhus.

Med reservation för ändringar då planeringsdagar förekommer. Detta meddelas alltid i förväg under ”nyheter” samt på Östberga kulturhus facebooksida.