Öppna förskolan

Öppna förskolan är en mötesplats för småbarnsfamiljer från hela världen.

Välkommen till öppna förskolan – en pedagogisk och social träffpunkt för föräldrar eller annan vuxen som är hemma med barn. Verksamheten är gratis och du kommer och går som du vill.

På öppna förskolan kan du träffa andra vuxna, få råd och tips om föräldrarollen och ditt barn kan leka och lära. Öppna förskolan sprider även kännedom om och förmedlar kontakt med andra verksamheter i stadsdelen.

Det finns ekologisk fika till självkostnadspris och du kan också ta med egen mat och värma.

Här är vi många från hela världen som har trevligt tillsammans!

Öppettider och aktiviteter, öppna förskolan Östberga

Öppna förskolorna EÅV på Facebook

Kontakta öppna förskolan

Telefon: 08-508 141 57
E-post: signe.notini@stockholm.se, susanne.soderlund@stockholm.se