Seniorträffen

Beslut från äldreförvaltningen:

Till och med 17 januari är ALLA aktiviteter, även utomhus (promenader, fika, kaffekoppen) inställda på grund av rådande restriktioner.

Vid frågor ring 08-508 14 149

Följ och gilla oss på: Facebook

Här under finns två broschyrer om aktuella ämnen för nedladdning:
En broschyr om äldre och alkohol

Att orka hålla ut under coronakrisen

 

 

Seniorträffen Östberga är öppet för dig som är senior. Här har du möjlighet att delta i olika fysiska och sociala aktiviteter, träffa andra och få information om goda matvanor. Vårt mål är att främja hälsa och välmående samt förebygga social isolering. Alla våra aktiviteter är gratis.

Gemensamma aktiviteter anordnas mellan andra kommunala verksamheter (som till exempel biblioteket, öppna förskolan och fritidsgården) som ryms i Östberga kulturhus. Fika finns att köpa i kulturhusets café.

Du är viktig för oss!

Var med och påverka programmets utförande. Kom gärna med förslag och idéer. Är du intresserad av att vara volontär, kan tänka dig att vara till hjälp vid olika tillfällen eller ansvara för en aktivitet. Kontakta volontärsamordnare Margareta tfn 08-508 20 034.

Vi finns här för dig

Seniorer kan ring Förebyggande enheten om du känner att du vill prata om vardagliga saker och händelser, har frågor, oro eller vill bolla tankar. Här kan du också få svar på frågor och anmäla dig till aktiviteter.

Ring: 08-508 14 149
Alla vardagar kl. 9.00–15.00

Digitalfixare

För dig som är senior i Enskede Årsta Vantör. Vi hjälper dig med din smarttelefon och surfplatta. Lär dig hur du laddar ner appar, kom igång med videosamtal, handla på nätet, smsa, skicka email eller något annat som du är nyfiken på.

 

Ring och boka: Catrin på tel. 08- 508 14 829

tisdagar 10–12.00, onsdagar 9-12.00 eller torsdagar 13-16-00.

 

Bra att veta!  Du behöver ha den digitala utrustningen och ett fungerande internetabonnemang (wifi-nätverk). Tjänsten är avgiftsfri och du behöver inget biståndsbeslut. Vi gör hembesök och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Fixartjänst

Du som har fyllt 75 år kan få hjälp med fallförebyggande uppgifter så som byta glödlampor, ta upp och ned gardiner, eller hämta lättare kartonger från förråd. Du kan få hjälp av fixartjänsten även om du har hemtjänst. Tjänsten är avgiftsfri och du kan få hjälp 5 timmar per år.

Ring Javier telefon 08-508 14 303

Telefontid: måndag–fredag klockan 8.00–15.00

Anhörigstöd

För dig som är över 18 år som vårdar och stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre, har funktionsnedsättning, demens, stroke, psykisk ohälsa eller har missbruksproblem.

Ring: Carina Sjölin tel. 08-508 20 528

Följ och gilla oss på: Facebook